Voor Bijbels genormeerde politiek

Voor zondagsrust

Voor verbetering veiligheid

Voor identiteitsgebonden zorg

Voor een eerlijke woningmarkt

Voor historische boerderijen en erven

Voor groen en speelvoorzieningen

Voor bescherming agrarische belangen

Voor een duurzame economie

Voor een stabiele samenleving