9 december 2022

Het PMD verhaal

Auteur: Raymond Gradus
[hoogleraar Bestuur en Economie aan de VU in Amsterdam]

Datum: December 2022

Afvalverwerking in Nederland: een nuchtere visie

We scheiden van alles: plastic, pampers en papier. Afvalverwerking is de laatste jaren flink veranderd. We denken dat we iets goeds doen door te scheiden, maar het effect is beperkt.

Richting burgers zijn we bezig met een broodje aap verhaal.

Het huidige afvalbeleid zet sterk in op het verminderen van de kilogrammen restafval. De Nederlandse overheid wil in 2025 naar maximaal 30 kg restafval p/p. Het aantal kg restafval neemt in absolute cijfers inderdaad af. Het focussen op kilo`s en sturen op kwantitatieve doelstellingen  zorgt voor tegengestelde effecten. Dit beleid kost veel energie en administratie, maar levert weinig op.

Wil je bijvoorbeeld pampers recyclen, dat moet dat afval onder hoge druk op 250 graden C. worden gebracht. Dat kost enorm veel energie. Een kosten-baten analyse van het huidige plastic afvalbeleid is evenmin positief. Het kost veel en heeft maar een heel beperkte milieu opbrengst. In de huidige vorm kost 1 ton bespaarde CO2 nu bijna  € 200,00.

Het rendement voor het milieu is buitengewoon beperkt. Slechts een kwart van al het ingezamelde PMD wordt daadwerkelijk hergebruikt, blijkt uit onderzoek van  de Wageningen universiteit. Een groot deel wordt verbrand of verdwijnt naar het buitenland. Er zijn zelfs voorbeelden bekend dat plastic afval met een Nederlandse tekst op een afvalhoop in Indonesië terecht zijn gekomen.

Voor of na-scheiden:

Gradus pleit voor na-scheiden, waarbij een machine achteraf het goede recycle plastic uit het restafval haalt. Na-scheiden is beter voor de portemonnee, voor het milieu en voor de burger. In Rotterdam is men onlangs overgestapt op na-scheiding. Eerder werd door mensen het zelf te laten doen ongeveer 1,5 kg plastic per burger opgehaald. Door machinaal na-scheiden 15 kg per burger. Tien keer zo veel dus!!!!! Mensen weten vaak niet dat niet alle soorten plastic bij het plastic afval mogen.

Tenslotte:

Kom met scherpere regels en prijsprikkels richting de verpakkingsindustrie in plaats van de burger lastig te vallen. Ik vermoed dat er vele andere belangen spelen. [ afspraken op gemeentelijke niveau met afvalverwerkers]

SGP standpunt Harderwijk-Hierden

Het  pilot college voorstel om mini containers bij de supermarkten te plaatsen is:

  • Duur [kost ongeveer 1,4 miljoen]
  • Levert niet alleen plastic op, maar ook vervuiling in de omgeving, restafval wat er in gegooid wordt en veel niet recyclebaar plastic.
  • Levert geen milieu winst op.
  • Kosten verwijdering van de containers  als de pilot mislukt?
  • Niet steunen dus!!!!!