HomeStandpuntenspeerpunten

Speerpunten

SGP Harderwijk - Hierden

Voor Bijbels genormeerde politiek

 

Voor
zondags-
rust

Voor
verbetering veiligheid

Voor
identiteits-
gebonden
zorg

Voor een
eerlijke woningmarkt

Voor historische boerderijen
en erven

Voor groen
en speel-
voorzieningen

Voor
bescherming agrarische belangen

Voor
een
duurzame economie

 

Voor een
stabiele samenleving